مهلت ارسال مقالات تمدید شد.
مهلت ارسال مقالات تا بیستم دیماه تمدید شد.

به اطلاع می رساند نظر به اینکه برخی از پژوهشگران محترم موفق به ارسال مقاله خود در موعد مقرر نشده اند دبیرخانه همایش مهلت ارسال مقالات را تا بیستم دیماه 1397 تمدید می نماید. این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهدشد. از پژوهشگران استدعا دارد مقالات خود را قبل از اتمام مهلت مذکور ارسال نمایند تا در فرآیند داوری و اعلام نتایج تسریع بعمل آید.

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1397/10/8

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان