ارائه مقاله بصورت سخنرانی
ارائه مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی

پژوهشگرانی که مقالات آنها بصورت سخنرانی پذیرش شده در صورت تمایل برای ارائه مقاله خود در روز همایش به صورت سخنرانی می توانند درخواست خود را تا بیستم بهمن ماه با ذکر شماره تماس به آدرس civilcode.conference@gmail.com ایمیل نمایند.

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1397/11/14

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان