فرمت پوستر مقاله
فرمت تهیه پوستر مقالاتی که به صورت پوستر پذیرش شده اند

پژوهشگرانی که مقالات آنها بصورت پوستر پذیرش شده است در صورت تمایل به ارائه پوستر می تواند پوستر مقاله خویش را طبق فرمت پیوستی تهیه و چاپ نموده و در روز همایش با هماهنگی متصدیان امر در محل برگزاری همایش نصب نمایند. برای دانلود کلیک کنید (0.13MB)

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1397/11/14

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان