پرداخت هزینه پذیرش مقالات
پرداخت هزینه پذیرش مقاله از طریق فیش بانکی و ارسال تصویر آن

به اطلاع پژوهشگران محترمی که مقالاتشان پذیرش شده  است می رساند جهت پرداخت هزینه پذیرش مقاله خود می توانند تا تاریخ 1397/11/05 با مراجعه به یکی از شعب بانک های ملی، تجارت و ملت مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 4001074603022217، با شماره شناسه 30 رقمی 313074654120007000000000000062 (ذکر شماره شناسه در فیش بانکی ضروری است.)  بنام تجمیع وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نزد بانک مرکزی  و یا به شماره شبای IR870100004001074603022217 با شناسه سی رقمی 329074654120007000000000000063 (قابل واریز از طریق اپلیکیشن بانک ها) واریز نموده و با مراجعه به پنل کاربری خود در وبسایت همایش، تصویر فیش واریزی را  ارسال نمایند. برای این کار پس ورود به پنل کاربری،  روی مدارک کاربران کلیک کرده و ارسال مدارک را انتخاب نمایید و در قسمت عنوان مدرک «فیش بانکی» را انتخاب و بعد از آپلود تصویر فیش، بر روی گزینه ثبت مدرک کلیک می کنید.

شایان ذکر است صدور و ارسال گواهی پذیرش مقاله مستلزم واریز هزینه پذیرش و ثبت فیش واریزی آن می باشد.

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1397/10/25

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان