مهلت ارسال مقالات 7 دی ماه 1397

تاریخ اعلام نتایج 10 بهمن ماه 1397

زمان برگزاری آزمون 7 اسفندماه 1397

پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان