مقالات پذیرش شده
اعلام مقالات پذیرش شده

ضمن تقدیر و تشکر از همه پژوهشگرانی که با ارسال مقاله خود، موجب تقویت علمی همایش شده اند به اطلاع می رساند دبیرخانه همایش پس از دریافت مقالات و ارجاع آن به داوران محترم و جمع بندی ارزیابی داوران فهرست مقالات پذیرش شده را به پیوست اعلام می نماید. برای دانلود کلیک کنید (0.29MB)

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1397/10/26

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان