نحوه شرکت حضوری در همایش
برای شرکت حضوری در همایش اعلام قبلی ضروری است.

پژوهشگرانی که مقالات آنها پذیرش شده و هزینه آن را واریز نمودند لازم است شرکت حضوری خود در همایش را با ذکر نام و نام خانوادگی به شماره 09059545879 پیامک نمایند.

سایر علاقمندان نیز برای شرکت حضوری در همایش می‌بایست مبلغ 500000ریال به شماره شبای IR870100004001074603022217 بنام تجمیع وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نزد بانک مرکزی از بابت هزینه‌های پذیرایی، صدور گواهی شرکت در همایش و بسته ملزومات همایش واریز نموده و تصویر فیش واریزی را با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به آدرس civilcode.conference@gmail.com ایمیل نمایند.

آن دسته از عزیزانی که نیاز به اسکان در شب قبل روز همایش دارند ضروری است موقع ارسال ایمیل یا پیامکِ شرکت حضوری در همایش، موضوع اسکان را نیز ذکر نمایند.

گواهی پذیرش مقاله شرکت کنندگان حضوری به همراه مجموعه مقالات در روز برگزاری همایش تحویل داده خواهد شد و گواهی پذیرش کسانی که امکان حضور در همایش را ندارند به همراه مجموعه مقالات همایش از طریق پست ارسال خواهد شد.

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1397/11/13

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان