درباره کنفرانس

قانون مدنی در سپهر حقوقی ایران به عنوان قانون مادر رشته های حقوق خصوصی معرفی می گردد؛ عنوانی که خلاهای تفسیری و تکمیلی سایر مقررات حقوق خصوصی همچون تجارت و ... را می توان با آن برطرف کرد. منبع اصلی این قانون نظریات مشهور فقهی است که در طول قرنها در خزینه فقه امامیه تثبیت شده است و حدود 1200 ماده از قانون مدنی دل در منطق فقهی دارند. در کنار فقه امامیه، مدونین قانون مدنی از تجربیات حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق سوئیس و فرانسه بهره برده اند. با لحاظ بهره مندی از منابع فقهی و غربی است که قانون مدنی توانسته است عنوان پایه ای ترین مقررات حقوقی را به خود اختصاص دهد. قانون مدنی در طول این مدت توانسته است به بسیاری از معضلات روز حقوقی پاسخ دهد و از همین رو است که این قانون از خطر تغییرات سریع که دامنگیر سیستم حقوقی ایران است بدور مانده است. لیکن، اجتماع و نیازهای آن به مثابه یک موجود زنده همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و در واقع نمی توان جامعه ای را تصور کرد که از هر گونه تغییری در امان باشد. جامعه ایران نیز در طول سالهای بعد از تصویب قانون مدنی تحولات متعددی را از سر گذرانده است به نحوی که حتی نوع نگرش اجتماع به مباحث با نوع نگاه حاکم بر زمان تصویب قانون مدنی به نحوی اساسی متحول شده است. نتیجه تغییرات عملی این است که اولاً، قانون مدنی در مواردی قادر به پاسخ دادن به مباحث جدید نیست. ثانیاً، اختلاف مبنایی حاکم بر مقررات مدنی باعث شده است نتوان به پیش بینی پذیری در روابط حقوقی نائل شد. این معضلات و تبعات ناشی از آن در حوزه عمل و نظر باعث شد گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر آن شود که زمینه طرح مباحث مرتبط با خلاهای قانون مدنی و راهکارهای احتمالی را در قالب همایش ملی با عنوان «اولین همایش ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید» مطرح کند. در همین راستا جلسات متعددی در تعیین جوانب مختلف همایش برگزار شد و در نهایت محورهای همایش در نه عنوان اصلی: «تحلیل اقتصادی از مفاهیم قانون مدنی، نظام خانواده قانون محور و اخلاق محور، مبنا شناسی مسئولیت مدنی، تعارض مفاهیم قانون مدنی با سایر قوانین و مقررات، جایگاه اصول کلی حقوقی در قرارادها، خلاهای قانون مدنی در جبران خسارت، موضوعات پیش قراردادی در قانون مدنی، نهادها و مفاهیم متروک و مبهم در قانون مدنی، وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت، دو تابعیت و بیگانگان غیر قانونی در قانون مدنی و ...» تعیین گردید. تلاش گروه بر این بود که با نگاه به حوزه عمل و نظر عناوینی انتخاب شود که دغدغه فعالان دانش حقوق را تشکیل می دهد. محورهای همایش به صورت جامع مدنظر قرار گرفته است تا موضوعات مرتبط با قراردادها، مسئولیت مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق خانواده و ... را در بر بگیرد تا بتوان از تلاشهای علمی محققین در حوزه های مختلف بهره برد. هدف و آماج نهایی همکاران همایش این است که قانون مدنی با رویکردی انتقادی مورد ارزیابی قرار گیرد تا از قبل آثار علمی-تحلیلی بتوان قانونگذار را در اصلاح قانون مدنی یاری کرد. روشن است ارائه مقالات و پیشنهادات علمی همکاران حقوقی می تواند ضمن کمک به فعالان حوزه تقنین زمینه بحث و جدل در لزوم اصلاح قانون مدنی را دو چندان تقویت نماید. امید است که تلاش دسته جمعی همکاران حقوقی در برگزاری شایسته همایش از طریق حضور و ارائه مقالات علمی به تحقق این هدف کمک نماید.

 

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1385/10/13

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان