کمیته علمی همایش

به ترتیب حروف الفبا:

دکتر علیرضا آذربایجانی

دکتر مصطفی السان

دکتر علیرضا باریکلو

دکتر علی اکبر جعفری ندوشن

دکتر صالح رضایی

دکتر مجید سربازیان

دکتر رضا سکوتی نسیمی

دکتر حجت سلیمی ترکمانی

دکتر رضا فانی

دکتر علی قسمتی تبریزی

دکتر حسن محسنی

دکتر علی محمد یثربی

دکتر احمدیوسف زاده

نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1385/10/11

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان