محورهای کنفرانس و فراخوان مقاله
محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

  • تحلیل اقتصادی از مفاهیم قانون مدنی
  • نظام خانواده قانون محور و اخلاق محور
  • مبنا شناسی مسئولیت مدنی
  • تعارض مفاهیم قانون مدنی با سایر قوانین و مقررات
  • جایگاه اصول کلی حقوقی در قراردادها
  • خلأهای قانون مدنی در جبران خسارت
  • موضوعات پیش قراردادی در قانون مدنی
  • نهادها و مفاهیم متروک و مبهم در قانون مدنی
  • وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت، دو تابعیت و بیگانگان غیرقانونی در قانون مدنی
نویسنده: اصغر زیرک باروقی
تاریخ نگارش:1397/4/26

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان