برای کسب اطلاعات بیشتر اولین همایش ملی چالش های قانون مدنی و مسائل نو پدید به کانال تلگرامی به آدرس https://t.me/civilcode1307 مراجعه فرمایید

نویسنده: محمد خلیلی ساتلو
تاریخ نگارش:1397/7/26

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان